İlk Yardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat verilen İlk Yardım Eğitim Merkezine bağlı çalışan Sertifikalı İlk Yardım Eğitimcileri tarafından yönetmeliğe uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimdir. 29 Temmuz 2015 tarihinde 29429 Nolu resmi gazetede yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliğine göre;

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.

İlk Yardımcı:
İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapabilmek için Sağlık Bakanlığınca Ruhsat verilen İlk Yardım Eğitim Merkezinden en az Temel İlk Yardım Eğitimi (16 saatlik) alarak İlk Yardımcı Sertifikası ve Kimliği almış kişidir.

İlk Yardım Eğitim Merkezi:
İlk Yardım eğitimi vermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünden “İlk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” alarak faaliyet gösteren ilk Yardım Eğitim kuruluşudur.

İlkyardım Nedir, Nasıl ve Kimler Tarafından Yapılmalı
Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilk yardım denir.
İlk yardımın öncelikli amacı kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirmek, durumunun daha da kötüye gitmesini engellemek ve iyileşmeye yardımcı olmaktır.
Ancak İlk yardım eğitimi alan kişiler, durumu ve aciliyetin derecesini tayin etme ve profesyonel tıbbi yardım ulaşana kadar yapılabilecek en doğru şeyleri belirleme yeterliliğine sahiptir.Yaralanmanın, ölüm olaylarının dördüncü ana nedeni olduğu düşünülürse, İlk yardım eğitiminin gerekli olduğu çok açıktır.

Bu hizmeti çözüm ortağımız ile birlikte vermekteyiz.